"Lidský hlas je nejkrásnější nástroj ze všech, ale je nejtěžší na něj hrát." Richard Strauss

"Hlas, právě jako ruce, sbližuje. Lidé se nacházejí."Romain Rolland

Hlasová terapie
 

Hlasová terapie

Je určena především pro jedince ohrožené profesní únavou hlasu. V první řadě jsou to zejména profesionální mluvčí jako herci, moderátoři a učitelé. Dále pak je vhodná pro ty, jejichž výkon profese závisí na ústním styku se spolupracovníky a klienty.
Kontakt a objednání
 

Kontakt a objednání

adresa: Poliklinika Skalka
Nedvězská 29, Praha 10 – Strašnice
(stanice metra Skalka)

telefon: 604 689 634
e- mail: schmidt@hlasmonas.cz
Poskytované služby
 

Poskytované služby

Při úvodním setkání se uskuteční anamnestický rozhovor a vstupní zhodnocení hlasu, s klientem/pacientem prodiskutujeme jeho potřeby a očekávání. Poté obdrží klient/pacient rozvahu pedagogicko-terapeutického plánu a začneme s prvními cvičeními.