Hlasový terapeut

 • Mgr. Monika Schmidtová
  Profesní životopis
 •  Vzdělání
  Divadelní fakulta AMU Praha, obor dramaturgie
  mimořádné studium psychologie FF UK Praha
  Hlasová pedagogika a reedukace. Certifikované studium v programu celoživotního vzdělávání. Divadelní fakulta AMU Praha
 • Další kurzy a školení
  Drama z anglické školy. Sdružení pro tvořivou dramatiku
  Hlas jako individualita. Sdružení pro tvořivou dramatiku
  Vysokoškolská pedagogika. Centrum pro studium vysokého školství Praha
  Dramaterapie. Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  PEVOC Pan-European Voice Conference. Voice and Hearing Centre Prague, Medical Healthcom Ltd., Praha
 • Praxe v oboru komunikačních dovedností
  vedoucí nácviku Dismanova rozhlasového dětského souboru
  režisérka vysílání, Český rozhlas
  učitelka dramatické výchovy Praha-východ, Praha
  lektorka hlasové výchovy rozhlasových spíkrů, Centrum nezávislé žurnalistiky a soukromá praxe,spolupráce s agenturami Descartes, Horizont
  školitelka hlasových a komunikačních dovedností ve firemní oblasti Trustica, Tesla Electrontubes, Migis
  odborná asistentka pro rétoriku a další předměty komunikačních dovedností, ČVUT Praha a školitelka TUL Liberec, UJEP Ústí nad Labem

Komentáře jsou vypnuty.