Poskytované služby

Jak terapie probíhá

Při úvodním setkání se uskuteční anamnestický rozhovor a vstupní zhodnocení hlasu, s klientem/pacientem prodiskutujeme jeho potřeby a očekávání. Poté obdrží klient/pacient rozvahu pedagogicko-terapeutického plánu a začneme s prvními cvičeními. Cvičení vybírám „na míru“ pro každého zvlášť. Na odstraňování každé jednotlivé obtíže nebo jejich kombinace existuje řada cvičení, která rozličným klientům/pacientům různě „sedí“. Každý jsme neopakovatelná psychofyzická individualita, a proto nelze vytvořit univerzální manuál. Toto cvičení se na setkání společně naučíme. Klient/pacient pak tato cvičení v mezidobí do dalšího schůzky cvičí sám. Domácí cvičení nejsou náročná časově, ale důležitá je pravidelnost. Zvláště tam, kde se jedná o odstraňování zlozvyků, a vytváření a zautomatizování návyků správných. Vynechaná cvičení nelze „nahradit“ déletrvajícím jednorázovým; naopak může to působit kontraproduktivně.

Při každém dalším setkání s klientem/pacientem podám zpětnou vazbu. Ujistím se, zda cvičení provádí správně, probereme, jak se mu cvičení dařila, a podle toho přidáme další. Můžeme tento proces přirovnat k rehabilitačnímu cvičení s fyzioterapeutem nebo ke sportovnímu tréninku či výuce hry na hudební nástroj.

Klient/pacient se kromě toho učí vnitřně hmatovému sebecitu, tj. vnímat své tělesné a související duševní pocity, soustředit se na ně, uvědomit si je a reagovat na ně. Na to nejsme v prostředí zaměřeném převážně na podávání výkonů příliš zvyklí.

Úspěch celého procesu záleží na vzájemné důvěře a dobré spolupráci mezi pedagogem/terapeutem a klientem/pacientem. Ze strany terapeuta zaručuji profesionální etický přístup, především mlčenlivost o osobě klienta/pacienta a o všech citlivých údajích týkajících se jeho osoby samozřejmě včetně té zdravotní dokumentace, se kterou se během procesu seznámím. Dále pak citlivý vstřícný přístup. Ze strany klienta/pacienta je důležitá motivace – „chtění“, pravidelné „poctivé“ tj. soustředěné, nikoli mechanické cvičení, a otevřenost, ochota svěřit se s obtížemi jak předcházejícími terapeutickému procesu, tak i s  případnými nezdary při cvičeních.

Úspěch celého procesu je vždy radostí pro obě zúčastněné strany.

 

Komentáře jsou vypnuty.